Onduidelijkheid over compensatie spaartaks voor alle spaarders

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) wil de tijd nemen om hierover een beslissing te nemen. In december vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop de vermogensbelasting werd gerekend in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Iedereen die bezwaar had gemaakt, moest volgens de raad gecompenseerd worden. Maar dat geldt dus niet automatisch voor ale spaarders. 
Het is nu aan het kabinet om te besluiten of deze groep gecompenseerd wordt of niet. Van Rij schoof een beslissing hierover eerder uit naar de Hoge Raad-uitspraak, maar heeft ook na die uitspraak geen duidelijkheid verschaft. Eventuele compensatie zou een flinke tegenvaller zijn voor het kabinet. Eerder trok het kabinet 2,8 miljard euro uit ter compensatie van de groep die wél op tijd bezwaar hadden gemaakt. De groep spaarders die dat niet deed is veel groter, waardoor compensatie nog eens vele miljarden zou kunnen kosten.